ONS Altın 2017 Yılı Fiyatları Ne Kadardı, 2017 Yılındaki Gün Gün ONS Altın Fiyatları

Ons Altın 2017 Yılına 4.105,66 TL fiyatından başladı ve 2017 yılını 4.883,25 TL fiyatından tamamladı. Ons Altın 2017 yılında Türk Lirası olarak %18,94 oranında değer kazandırmıştır.

Dolar Bazlı fiyatlara bakacak olursak 2017 Yılına 1151 USD fiyatından başlayan Ons Altın, 2017 yılı sonunda 1296.5 USD fiyatını görerek 2017 yılında Amerikan Doları bazlı %12,64 oranında değer kazandırmıştır.

Ons Altın 2017 Yılı Dolar ve TL Olarak Fiyatlar

Ons Altın 2017 Yılı Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
Tarih Dolar Fiyatı TL Fiyatı
2017 Ocak Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
03.01.20171151 USD4.105,66 TL
04.01.20171164.25 USD4.167,87 TL
05.01.20171176.7 USD4.230,07 TL
06.01.20171175.85 USD4.230,07 TL
09.01.20171178.5 USD4.354,49 TL
10.01.20171189.5 USD4.478,90 TL
11.01.20171178.55 USD4.541,11 TL
12.01.20171205.05 USD4.634,42 TL
13.01.20171190.35 USD4.510,00 TL
16.01.20171203 USD4.510,00 TL
17.01.20171216.05 USD4.603,31 TL
18.01.20171214.75 USD4.572,21 TL
19.01.20171196.05 USD4.541,11 TL
20.01.20171200.55 USD4.572,21 TL
23.01.20171212.85 USD4.572,21 TL
24.01.20171216.8 USD4.572,21 TL
25.01.20171195 USD4.541,11 TL
26.01.20171189.7 USD4.541,11 TL
27.01.20171184.85 USD4.572,21 TL
30.01.20171192.8 USD4.572,21 TL
31.01.20171212.8 USD4.572,21 TL
2017 Şubat Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
01.02.20171203.65 USD4.541,11 TL
02.02.20171221.95 USD4.541,11 TL
03.02.20171215.2 USD4.541,11 TL
06.02.20171226.75 USD4.510,00 TL
07.02.20171231 USD4.572,21 TL
08.02.20171242.1 USD4.634,42 TL
09.02.20171236.8 USD4.572,21 TL
10.02.20171228.3 USD4.510,00 TL
13.02.20171222.25 USD4.510,00 TL
14.02.20171230.75 USD4.478,90 TL
15.02.20171224.4 USD4.447,80 TL
16.02.20171240.55 USD4.541,11 TL
17.02.20171241.95 USD4.541,11 TL
20.02.20171237.3 USD4.478,90 TL
21.02.20171233.2 USD4.447,80 TL
22.02.20171236.65 USD4.447,80 TL
23.02.20171247.9 USD4.447,80 TL
24.02.20171253.65 USD4.478,90 TL
27.02.20171257.2 USD4.510,00 TL
28.02.20171255.6 USD4.510,00 TL
2017 Mart Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
01.03.20171240.4 USD4.510,00 TL
02.03.20171238.1 USD4.541,11 TL
03.03.20171226.5 USD4.572,21 TL
06.03.20171230.95 USD4.572,21 TL
07.03.20171216.65 USD4.478,90 TL
08.03.20171209.2 USD4.478,90 TL
09.03.20171206.55 USD4.510,00 TL
10.03.20171202.65 USD4.510,00 TL
13.03.20171204.2 USD4.510,00 TL
14.03.20171204.6 USD4.510,00 TL
15.03.20171198.8 USD4.447,80 TL
16.03.20171229.35 USD4.510,00 TL
17.03.20171229.6 USD4.416,69 TL
20.03.20171232.4 USD4.447,80 TL
21.03.20171241.6 USD4.478,90 TL
22.03.20171249.05 USD4.510,00 TL
23.03.20171247.5 USD4.510,00 TL
24.03.20171247.5 USD4.510,00 TL
27.03.20171257.55 USD4.510,00 TL
28.03.20171257.25 USD4.541,11 TL
29.03.20171251.1 USD4.541,11 TL
30.03.20171248.8 USD4.541,11 TL
31.03.20171244.85 USD4.510,00 TL
2017 Nisan Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
03.04.20171247.25 USD4.541,11 TL
04.04.20171257.65 USD4.572,21 TL
05.04.20171245.8 USD4.572,21 TL
06.04.20171252.5 USD4.634,42 TL
07.04.20171266.45 USD4.696,62 TL
10.04.20171250.05 USD4.665,52 TL
11.04.20171252.9 USD4.634,42 TL
12.04.20171274.3 USD4.665,52 TL
13.04.20171284.15 USD4.696,62 TL
18.04.20171278.95 USD4.696,62 TL
19.04.20171279.05 USD4.665,52 TL
20.04.20171282.1 USD4.665,52 TL
21.04.20171281.85 USD4.665,52 TL
24.04.20171269.4 USD4.541,11 TL
25.04.20171267.8 USD4.541,11 TL
26.04.20171261.85 USD4.510,00 TL
27.04.20171262.8 USD4.478,90 TL
28.04.20171266.45 USD4.478,90 TL
2017 Mayıs Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
02.05.20171255.45 USD4.416,69 TL
03.05.20171250.3 USD4.416,69 TL
04.05.20171228.45 USD4.354,49 TL
05.05.20171228.05 USD4.354,49 TL
08.05.20171229.8 USD4.354,49 TL
09.05.20171220.4 USD4.385,59 TL
10.05.20171222.95 USD4.385,59 TL
11.05.20171223.15 USD4.354,49 TL
12.05.20171231.25 USD4.416,69 TL
15.05.20171233.3 USD4.385,59 TL
16.05.20171234.2 USD4.354,49 TL
17.05.20171257.4 USD4.447,80 TL
18.05.20171255.9 USD4.541,11 TL
19.05.20171252 USD4.510,00 TL
22.05.20171258.85 USD4.478,90 TL
23.05.20171260.2 USD4.478,90 TL
24.05.20171252.55 USD4.447,80 TL
25.05.20171256.95 USD4.478,90 TL
26.05.20171265.05 USD4.510,00 TL
30.05.20171262.7 USD4.478,90 TL
31.05.20171266.2 USD4.478,90 TL
2017 Haziran Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
01.06.20171264.85 USD4.447,80 TL
02.06.20171274.95 USD4.478,90 TL
05.06.20171279.95 USD4.478,90 TL
06.06.20171293.5 USD4.572,21 TL
07.06.20171291 USD4.541,11 TL
08.06.20171273.1 USD4.510,00 TL
09.06.20171266.55 USD4.447,80 TL
12.06.20171266.4 USD4.447,80 TL
13.06.20171262 USD4.416,69 TL
14.06.20171275.5 USD4.478,90 TL
15.06.20171254.55 USD4.385,59 TL
16.06.20171255.4 USD4.416,69 TL
19.06.20171248.15 USD4.354,49 TL
20.06.20171242.2 USD4.354,49 TL
21.06.20171242.5 USD4.385,59 TL
22.06.20171250.8 USD4.385,59 TL
23.06.20171255.7 USD4.385,59 TL
26.06.20171245.25 USD4.354,49 TL
27.06.20171249.55 USD4.354,49 TL
28.06.20171248 USD4.385,59 TL
29.06.20171243.5 USD4.354,49 TL
30.06.20171242.25 USD4.354,49 TL
2017 Temmuz Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
03.07.20171229.25 USD4.323,38 TL
04.07.20171223.75 USD4.323,38 TL
05.07.20171220.3 USD4.354,49 TL
06.07.20171224.9 USD4.416,69 TL
07.07.20171215.65 USD4.416,69 TL
10.07.20171211.9 USD4.354,49 TL
11.07.20171211.05 USD4.385,59 TL
12.07.20171218.8 USD4.385,59 TL
13.07.20171218.9 USD4.323,38 TL
14.07.20171230.3 USD4.385,59 TL
17.07.20171234.1 USD4.354,49 TL
18.07.20171240.75 USD4.354,49 TL
19.07.20171242.15 USD4.385,59 TL
20.07.20171238.7 USD4.354,49 TL
21.07.20171248.55 USD4.385,59 TL
24.07.20171255.55 USD4.447,80 TL
25.07.20171254.4 USD4.447,80 TL
26.07.20171248.1 USD4.447,80 TL
27.07.20171261.1 USD4.447,80 TL
28.07.20171264.9 USD4.447,80 TL
31.07.20171267.55 USD4.447,80 TL
2017 Ağustos Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
01.08.20171270.95 USD4.447,80 TL
02.08.20171269.6 USD4.478,90 TL
03.08.20171268.1 USD4.478,90 TL
04.08.20171257.7 USD4.416,69 TL
07.08.20171258 USD4.447,80 TL
08.08.20171261.8 USD4.447,80 TL
09.08.20171271.05 USD4.478,90 TL
10.08.20171284.4 USD4.541,11 TL
11.08.20171286.1 USD4.541,11 TL
14.08.20171282.3 USD4.510,00 TL
15.08.20171270.3 USD4.478,90 TL
16.08.20171272.75 USD4.478,90 TL
17.08.20171285.15 USD4.510,00 TL
18.08.20171295.8 USD4.541,11 TL
21.08.20171292.9 USD4.541,11 TL
22.08.20171284.2 USD4.478,90 TL
23.08.20171286.65 USD4.478,90 TL
24.08.20171289 USD4.478,90 TL
25.08.20171285.3 USD4.447,80 TL
29.08.20171318.65 USD4.541,11 TL
30.08.20171308.5 USD4.510,00 TL
31.08.20171311.75 USD4.510,00 TL
2017 Eylül Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
01.09.20171320.4 USD4.541,11 TL
04.09.20171333.1 USD4.572,21 TL
05.09.20171335.55 USD4.572,21 TL
06.09.20171337.85 USD4.603,31 TL
07.09.20171343.5 USD4.603,31 TL
08.09.20171346.25 USD4.572,21 TL
11.09.20171334.2 USD4.510,00 TL
12.09.20171326.5 USD4.541,11 TL
13.09.20171327.55 USD4.541,11 TL
14.09.20171324.55 USD4.572,21 TL
15.09.20171322.85 USD4.541,11 TL
18.09.20171312.1 USD4.510,00 TL
19.09.20171309.6 USD4.572,21 TL
20.09.20171311.3 USD4.541,11 TL
21.09.20171292.1 USD4.541,11 TL
22.09.20171294.8 USD4.510,00 TL
25.09.20171293.3 USD4.541,11 TL
26.09.20171300.05 USD4.603,31 TL
27.09.20171282.55 USD4.572,21 TL
28.09.20171283.35 USD4.572,21 TL
29.09.20171283.1 USD4.541,11 TL
2017 Ekim Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
02.10.20171273.7 USD4.541,11 TL
03.10.20171271.25 USD4.541,11 TL
04.10.20171274.25 USD4.541,11 TL
05.10.20171274.5 USD4.541,11 TL
06.10.20171261.8 USD4.541,11 TL
09.10.20171278.75 USD4.727,73 TL
10.10.20171291.4 USD4.758,83 TL
11.10.20171289.25 USD4.727,73 TL
12.10.20171290.25 USD4.696,62 TL
13.10.20171299.6 USD4.727,73 TL
16.10.20171303.3 USD4.727,73 TL
17.10.20171284.75 USD4.696,62 TL
18.10.20171280.2 USD4.696,62 TL
19.10.20171286.4 USD4.696,62 TL
20.10.20171281.2 USD4.696,62 TL
23.10.20171274.9 USD4.696,62 TL
24.10.20171276.45 USD4.727,73 TL
25.10.20171275 USD4.758,83 TL
26.10.20171273.75 USD4.789,94 TL
27.10.20171266.45 USD4.821,04 TL
30.10.20171272 USD4.789,94 TL
31.10.20171270.15 USD4.789,94 TL
2017 Kasım Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
01.11.20171277.05 USD4.852,14 TL
02.11.20171279.2 USD4.852,14 TL
03.11.20171267.2 USD4.821,04 TL
06.11.20171270.9 USD4.883,25 TL
07.11.20171275.6 USD4.914,35 TL
08.11.20171284 USD4.976,56 TL
09.11.20171284.8 USD4.945,45 TL
10.11.20171284.3 USD4.945,45 TL
13.11.20171277.95 USD4.945,45 TL
14.11.20171274.6 USD4.914,35 TL
15.11.20171282.2 USD4.976,56 TL
16.11.20171280 USD4.945,45 TL
17.11.20171284.35 USD4.976,56 TL
20.11.20171286.2 USD5.007,66 TL
21.11.20171283.3 USD5.069,87 TL
22.11.20171286.95 USD5.100,97 TL
23.11.20171290.35 USD5.038,76 TL
24.11.20171290.5 USD5.069,87 TL
27.11.20171294.9 USD5.069,87 TL
28.11.20171291.85 USD5.069,87 TL
29.11.20171283.85 USD5.069,87 TL
30.11.20171280.2 USD5.038,76 TL
2017 Aralık Ayı Gün Bazında Ons Altın Fiyatları
01.12.20171275.5 USD5.007,66 TL
04.12.20171273.45 USD4.976,56 TL
05.12.20171266.3 USD4.883,25 TL
06.12.20171263.7 USD4.852,14 TL
07.12.20171255 USD4.852,14 TL
08.12.20171250.65 USD4.821,04 TL
11.12.20171247.15 USD4.758,83 TL
12.12.20171240.9 USD4.727,73 TL
13.12.20171242.65 USD4.758,83 TL
14.12.20171251 USD4.789,94 TL
15.12.20171254.6 USD4.821,04 TL
18.12.20171260.6 USD4.852,14 TL
19.12.20171260.35 USD4.821,04 TL
20.12.20171264.55 USD4.852,14 TL
21.12.20171264.55 USD4.821,04 TL
22.12.20171268.05 USD4.821,04 TL
27.12.20171279.4 USD4.883,25 TL
28.12.20171291 USD4.914,35 TL
29.12.20171296.5 USD4.883,25 TL
Yıllara Göre ONS Altın Fiyatları2022 Yılı ONS Altın Fiyatları 2021 Yılı ONS Altın Fiyatları 2020 Yılı ONS Altın Fiyatları 2019 Yılı ONS Altın Fiyatları 2018 Yılı ONS Altın Fiyatları 2017 Yılı ONS Altın Fiyatları 2016 Yılı ONS Altın Fiyatları 2015 Yılı ONS Altın Fiyatları 2014 Yılı ONS Altın Fiyatları 2013 Yılı ONS Altın Fiyatları 2012 Yılı ONS Altın Fiyatları 2011 Yılı ONS Altın Fiyatları 2010 Yılı ONS Altın Fiyatları 2009 Yılı ONS Altın Fiyatları 2008 Yılı ONS Altın Fiyatları 2007 Yılı ONS Altın Fiyatları 2006 Yılı ONS Altın Fiyatları 2005 Yılı ONS Altın Fiyatları 2004 Yılı ONS Altın Fiyatları 2003 Yılı ONS Altın Fiyatları 2002 Yılı ONS Altın Fiyatları 2001 Yılı ONS Altın Fiyatları 2000 Yılı ONS Altın Fiyatları 1999 Yılı ONS Altın Fiyatları 1998 Yılı ONS Altın Fiyatları 1997 Yılı ONS Altın Fiyatları 1996 Yılı ONS Altın Fiyatları 1995 Yılı ONS Altın Fiyatları 1994 Yılı ONS Altın Fiyatları 1993 Yılı ONS Altın Fiyatları 1992 Yılı ONS Altın Fiyatları 1991 Yılı ONS Altın Fiyatları 1990 Yılı ONS Altın Fiyatları 1989 Yılı ONS Altın Fiyatları 1988 Yılı ONS Altın Fiyatları 1987 Yılı ONS Altın Fiyatları 1986 Yılı ONS Altın Fiyatları 1985 Yılı ONS Altın Fiyatları 1984 Yılı ONS Altın Fiyatları 1983 Yılı ONS Altın Fiyatları 1982 Yılı ONS Altın Fiyatları 1981 Yılı ONS Altın Fiyatları 1980 Yılı ONS Altın Fiyatları 1979 Yılı ONS Altın Fiyatları 1978 Yılı ONS Altın Fiyatları 1977 Yılı ONS Altın Fiyatları 1976 Yılı ONS Altın Fiyatları 1975 Yılı ONS Altın Fiyatları 1974 Yılı ONS Altın Fiyatları 1973 Yılı ONS Altın Fiyatları 1972 Yılı ONS Altın Fiyatları 1971 Yılı ONS Altın Fiyatları 1970 Yılı ONS Altın Fiyatları 1969 Yılı ONS Altın Fiyatları 1968 Yılı ONS Altın Fiyatları